7/24 Kesintisiz Hizmet Çalışma Saatleri: 08:00 - 20:00
Telefon 0212 264 65 64

Toplu Sms İYS Nedir? Son Tarih 1 Aralık!

Toplu Sms İYS Nedir? Son Tarih 1 Aralık!

Yorum Yazabilirsiniz

Mesajınız başarıyla iletişmiştir.

  İYS (Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi), toplu sms gibi elektronik ileti gönderimi yapan kullanıcıların kaydolması gereken, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce kurulan ve ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak olan sistemdir.

  Ticari amaçlarla SMS gönderen tüm kullanıcılarımızın, 1 Aralık 2020 tarihine kadar İYS’ ye kayıt olmaları gerekmektedir. 1 Aralık tarihinden sonra aktif olarak kullanılması planlanan sistem yayına girince, İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari içerikli SMS gönderilemeyecektir.

  Nirvana Sms olarak müşterilerimiz, İYS sistemine kayıt olduktan sonra bizimle iletişime geçtikleri takdirde işlemler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz.

  Hizmet sağlayıcısı olarak, Ticaret Bakanlığının Ocak 2020 tarihinde yayınlamış olduğu yönetmelik kapsamında, ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemimizi İYS ile uyumlaştırma çalışmalarımız 3 Şubat 2020 tarihinde başlamıştır. Ticari elektronik ileti yönetim sistemi Temmuz ayında  yayına girmiş ve denemeler yapılmıştır.

 

Mevcut Veri Tabanları İYS’ ye Ne Zaman Yüklenmelidir?

  Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1 Aralık 2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ ye yüklendiği ve 1 Aralık 2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir.

  Alıcılar, İYS’ ye kaydedilen onayları 1 Aralık 2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir. Bakanlık bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.

 

İYS Onayı Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?

  Yönetmelikte geçmekte olduğu üzere;

  Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

  Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

  Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması zorunlu değildir.

Ticari Amaçlarla Gönderilen SMS’lerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Ticari elektronik iletinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. veya vergi kimlik numarasına yer verilir. 

  Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. 

  Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında belirtilir.

  Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilir.

  Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.

  Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.

  Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.

  Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

[url=https://vsdoxycyclinev.com/]doxine without prescription canada[/url]

16 Mart 2021 Salı 22:46:27